Prospek Kerja BKI

Konselor Islam
Penyuluh Keagamaan dan Kemasyarakatan
Peneliti
Motivator
Pegawai Negeri Sipil
Pekerja Sosial

Gelar: Sarjana Sosial (S.Sos)